Vrouwenakker | Gemeente Nieuwkoop

VORM ontwikkeling heeft de aanbesteding gewonnen van het project Vrouwenakker-West (gemeente Nieuwkoop). Zij hebben een ontwerp gemaakt dat het best aansluit op de uitganspunten en voorwaarden. Zo komen de 4G’s, Groen, Gezond, Geluid en Gezamenlijk, sterk naar voren. Met dit ontwerp wordt er een  een gezonde en groene woonwijk met aandacht voor elkaar gerealiseerd. 

Fivente heeft op verzoek van VORM ontwikkeling haar bedrage op gebied van zorgvastgoed geleverd voor deze ontwikkeling  

Binnen het Hart van Vrouwenakker ontwikkelt Fivente een Woon- en Zorgvoorziening, groot circa 2100 m2 met 26 woon- en zorgeenheden bestemt voor kwetsbare ouderen die 24-uurs zorg behoeven.

Deze ontwikkeling zal ook voorzien in een buurtfunctie:
– Huiskamer voor de buurt
– Vrijwilligers die kunnen meehelpen en/of ondersteunen
– Een steunpunt voor ouderen met vragen en/of hulpverzoeken

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor project Vrouwenakker-West is nog niet mogelijk. Via de website  van VORM(externe link) kunt u zich wel inschrijven als belangstellende.