Vrouwenakker | Gemeente Nieuwkoop

Binnen het Hart van Vrouwenakker ontwikkelt Fivente een Woon- en Zorgvoorziening, groot circa 2100 m2 met 26 woon- en zorgeenheden bestemt voor kwetsbare ouderen die 24-uurs zorg behoeven dit in nauwe samenwerking met Vorm ontwikkeling en de gemeente Nieuwkoop.

Fivente streeft in deze ontwikkeling naar een optimale synergie met de wijk waardoor er in het complex ook ruimte zal zijn voor een huiskamer voor de buurtbewoners, een steunpunt voor ouderen met vragen en/of hulpverzoeken en zijn vrijwilligers meer dan van harte welkom om mee te helpen en/of te ondersteunen in de behoeften van de bewoners van deze woningen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor project Vrouwenakker-West is nog niet mogelijk. Via de website van VORM (externe link) kunt u zich wel inschrijven als belangstellende.