Woonomgevingsconcept

Het ontwikkelen en realiseren van een passende en maatschappelijk aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen met en zonder zorgvraag.

Fivente is een ontwikkelmaatschappij die oplossingen aandraagt voor de toekomstige woonomgeving en heeft hiertoe een nieuw woonconcept voor senioren ontwikkeld. Het concept speelt onder andere in op lang (er) zelfstandig en kwalitatief wonen en de scheiding tussen wonen en zorg.

 

In verschillende plaatsen in Nederland ontwikkelt Fivente vastgoed/huisvesting voor senioren en/of mensen met een beperking. Wij zijn voornemens om in nauwe samenwerking met een lokale zorgexploitant een geschikte woonomgeving te creëren voor senioren met en zonder een zorgbehoefte.