Buurtparticipatie Brunssum. Herontwikkeling R.K. Rozenkranskerk en partycentrum Het Chalet. Maandag15 mei 2023

Op Maandag 15 mei jongstleden heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de herontwikkeling van de Rooms-Katholieke Rozenkranskerk en naastgelegen partycentrum Het Chalet. 

Tijdens de informatieve inloopsessie is de buurt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het voorgenomen bouwplanformule aan de hand van een maquette, een ‘filmrol’ van de geschiedenis van de kerk en de architect, wie is Fivente, planvorming en afsluitend de plattegrond.

De betrokken buurt is positief over het de invulling van de Fivente ontwikkeling. Dit betreft levensloopbestendige- en zorgappartementen welke een hele duidelijke open buurtfunctie heeft in en om de kerk.

Zie ook bijgaande link; Brunssum – Fivente

Written by: Susanne